KJØPSVILKÅR

1. Generelt

1.1
Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Kunden») foretar en bestilling via www.bornsupporter.no («Nettbutikken»). Avtale inngås mellom Kunden og Born Supporter AS, organisasjonsnummer 927 456 795 («Born Supporter»). Fullstendige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Born Supporter kommer frem i Nettbutikken. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar din bestilling i Nettbutikken.

1.2
For å kunne bestille i Nettbutikken må Du ha fylt 18 år. Etter norsk lov, akseptere ikke Born Supporter kredittkjøp til personer under 18 år. Born Supporter forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre Kundens bestilling (for eksempel dersom Kunden har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

1.3
Born Supporter reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil i Nettbutikken, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Born Supporter har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Kunden har bestilt, vil Born Supporter meddele Kunden om dette og vente på Kundens godkjennelse av den korrigerte prisen før Born Supporter fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon i Nettbutikken skal utelukkende ses på som illustrasjoner som ikke kan garantere varens eksakte utseende. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at fargegjengivelsen på mobiltelefoner, PC-er og nettbrett kan avvike fra hvordan fargene på produktene fremstår når Kunden får dem levert. Born Supporter tar ikke ansvar for informasjon i Nettbutikken som kommer fra en tredjepart.

1.4
Nettbutikken samt alt innholdet i Nettbutikken, eies av Born Supporter eller Born Supporters lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immateriellrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Born Supporter.

2. Avtale og bestilling

2.1
For å kunne foreta et kjøp via Nettbutikken, må Kunden akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Kunden seg til å følge Vikårene i sin helhet, bekrefter Kunden å ha lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykker i bruken av personopplysningene og cookies etter Born Supporters personvernregler.

2.2
En avtale om kjøp inngås først når Born Supporter har bekreftet Kundens bestilling og Kunden har mottatt ordrebekreftelse fra Born Supporter på e-post. Born Supporter oppfordrer Kunden til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Born Supporters kundetjeneste. Kunden kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Born Supporter. Dersom bestillingen tilbakekalles, vil Born Supporter betale tilbake alle eventuelle betalinger som Kunden eller Kundens betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

3. Kundeopplysninger

Når Kunden skal gjennomføre en bestilling, vil Kunden bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at de opplysningene som Kunden fyller inn er korrekte og fullstendige. Informasjon om Born Supporters behandling av personopplysninger fins i Born Supporters personvernregler.

4. Priser og betaling

4.1
Ved bestilling via Nettbutikken gjelder de prisene som oppgis i Nettbutikken. Priser angis i norske kroner og er inklusive merverdiavgift. Prisene inkluderer frakt.

4.2
Kunden kan betale på de måtene som oppgis i Nettbutikken. Born Supporter har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av Kunden og godkjent av Born Supporter. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Born Supporter eller Born Supporters samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Kunden kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Born Supporter forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis i Nettbutikken.

4.3
Born Supporter kan fra tid til annen ha kampanjer i Nettbutikken. Tilbud på spesifikke varer gjelder kun for den begrensede perioden som er oppgitt i forbindelse med kampanjen.

5. Frakt og levering

5.1
Produkter som er på lager, leveres vanligvis i løpet av det antall virkedager som er oppgitt i Nettbutikken. Hvis Kunden ikke har mottatt varene innen den tiden som er angitt, må Kunden kontakte kundeservice senest 30 virkedager etter at Kunden bestilte dem.

5.2
Den forventede leveringstiden av varen kommer frem av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden i Nettbutikken. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 virkedager, og dette ikke skyldes Kunden, har Kunden rett til å heve kjøpet.

5.3
Dersom pakker skal hentes, skal Kunden gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Kunden får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Kunden har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Kunden ikke henter ut pakken, har Born Supporter rett til å belaste Kunden en avgift på 200 kroner. Hvis Kunden har bestilt hjemlevering, må det være noen hjemme for å ta imot pakken.

6. Gavekort

Gavekort som selges på Born Supporter er gyldige i to (2) år fra utstedelsesdato og kan brukes i Nettbutikken. Når gyldighetsperioden utløper, kan ikke gavekortet brukes som betalingsmiddel. Det kan ikke aktiveres igjen, og restverdi kan ikke refunderes. Gavekortet er et verdipapir som må oppbevares trygt. Det kan ikke veksles i penger. Mistet eller stjålet kort erstattes ikke. Gavekort kan ikke kjøpes ved å bruke en rabattkode eller som en del av et tilbud eller en kampanje.

7. Angrerett

7.1
Ved kjøp av varer i Nettbutikken gjelder en angrefrist på 14 dager. Dette innebærer at Kunden har rett til å angre kjøpet ved å melde fra innen 14 dager etter at Kunden eller Kundens representant har tatt imot den bestilte varen. Angrerett eller bytterett gjelder ikke for personlige plakater, siden de tilpasses og trykkes på bestilling. Varene skal returneres i originalemballasje og i samme tilstand som de va da Kunden mottok pakken. Hvis varen tydelig har blitt brukt, har Born Supporter rett til å trekke det fra tilbakebetalingen.

7.2
Born Supporter betaler tilbake beløpet så raskt som mulig, og senest innen 14 dager fra og med den datoen Born Supporter mottok beskjed om at Kunden benytter angreretten. Born Supporter kan likevel vente med tilbakebetalingen til Born Supporter har mottatt varen eller Kunden har vist at varen er sendt tilbake, for eksempel med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen skjer via det betalingsalternativet som Kunden valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.

8. Reklamasjon

8.1
Reklamasjonsretten dekker varer som er skadet eller inneholder mangler etter gjeldende kjøpslover. Reklamasjonsretten gjelder kun feil og skader som Born Supporter er ansvarlig for, og gjelder ikke dersom feilen skyldes at Kunden har oppgitt feil info, slik som navn, fødselslengde, -vekt, -dato eller klokkeslett under bestillingen. Ved reklamasjon skal Kunden kontakte Born Supporter så snart som mulig, og senest innen to (2) måneder etter at feilen er oppdaget, via de kontaktmulighetene som er oppgitt i Nettbutikken. 

8.2
Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, vil Born Supporter kompensere Kunden i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Born Supporter forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke skyldes feil av Born Supporter i henhold til gjeldende kjøpslover.

9. Eksterne lenker

Born Supporter kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Born Supporters kontroll, og nettsteder utenfor Born Supporters kontroll kan lenke til Nettbutikken. Selv om Born Supporter forsøker å sikre at Born Supporter kun lenker til nettsteder som deler Born Supporters forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge personvernreglene, er Born Supporter ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Kunden stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personvernreglene for det aktuelle nettstedet.

10. Force majeure

Born Supporter påtar seg ikke ansvar for forsinkelser som skyldes omstendigheter som Born Supporter ikke kan råde over, slik som streik, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endrede lover, tekniske problemer, strømbrudd, brudd på telefon- og/eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra erstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil Born Supporter informere Kunden underveis. Dersom omstendighetene varer lenger enn to måneder, har både Kunden og Born Supporter rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

11. Lovgivning og tvisteløsning

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Born Supporters kundeservice. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Born Supporter etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

En eventuell tvist av tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.


Vilkårene ble sist oppdatert av Born Supporter 08.08.2022.

Handlekurv